Velkommen til Elvebyen Drammen


På vegne av Drammen kommune ønsker jeg dere alle hjertelig velkommen til NM 2019 junior i Drammen.

Drammen kommune har nå snart 70.000 innbyggere, mens det bor nær 100.000 mennesker i Drammen by. Byen ligger vakkert til ved Drammenselva mellom Bragernes- og Strømsåsen.

Byen er kjent som 'byen ved elva'. I Drammen kan du kombinere storbyens kulturliv med friluftsliv og rekreasjon i de praktfulle områdene i Drammensmarka. Drammen er fylkeshovedstad og trafikknutepunkt for båt, bil og bane.

Drammen er en by i endring. Ren elv, elvepark, satsing på sentrum, samt få gjennomgangstrafikken ut av sentrum, har vært viktige forutsetninger for den utvikling vi i dag ser resultatene av og som vi høster nasjonale og internasjonale priser for.

Jeg håper dere vil ta byen i bruk mens dere er her. Bruke områdene langs elven og ta en tur over Ypsilon.

Tilslutt vil jeg ønske alle deltakere lykke til. Jeg håper dere alle klarer å yte deres beste disse dagene og at dere i ettertid vil tenke tilbake på disse dagene i Drammen med glede.

Tore Opdal Hansen
ordfører

Tore Opdal Hansen