Oversiktskart

Gangavstand fra Hotel Scandic: ca 11 minutter.

Gangavstand fra Tollboden Home Hotell: 7 minutter.